06-1418 0423

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie

 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk WijSamenverwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk WijSamenverwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk WijSamenverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u de juiste behandeling te kunnen geven, waarbij wij kunnen aansluiten op de informatie door u aan ons verstrekt en voort kunnen borduren op eerdere gesprekken. 
 • Om bij eventuele heraanmelding de hulpverleningsgeschiedenis helder te hebben.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk WijSamenzal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: van 2 jaar. 

Delen met anderen

Praktijk WijSamendeelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Praktijk WijSamenblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek

Praktijk WijSamenmaakt gebruik van een website die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkwijsamen.nl. Praktijk WijSamenzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk WijSamenneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkwijsamen.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk WijSamenkunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Boeijenkamp25 
Postcode en plaats: 3781KH Voorthuizen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 52684113 
Telefoonnummer: 06-14180243 (gerlof) 06-27359304 (gerlies)
E-mailadres: info@praktijkwijsamen.nl