06-1418 0423

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie

  • slideshow
  • slideshow

Hulp bij opvoeding is geen schande

Hoe geef ik mijn kinderen wat ze nodig hebben? Stel ik op een liefdevolle manier grenzen voor mijn pubers? Ga ik om met stoornissen en gedragsproblemen? En is het eigenlijk normaal dat mijn kind zich zo weinig uit? Elke ouder worstelt af en toe met opvoedingsvragen. Het is geen schande om hulp te accepteren. Daar worden jij en je kind(eren) beter van!

Praktische hulp en tips waar je iets mee kan

Samen met jou brengen we in kaart wat het probleem is. Vaak kijken we daarvoor mee in de thuissituatie. Vervolgens maken we een plan van aanpak en gaan we aan het werk. We ondersteunen je met tips en coachen je zodat je grip krijgt op de opvoeding.

Ervaring met complexe opvoedingsproblemen

Praktijk WijSamen heeft jarenlange ervaring in opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening. Daardoor weten we ook wat ‘normaal’ gedrag is in welke leeftijdsfase en wat niet. Ook hebben we verstand van zaken als ontwikkelingsstoornissen, autisme of ADHD. We kunnen je daardoor helpen om de vertaling te maken van diagnose naar opvoeding.